TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0680V dňoch 19. - 21. apríla 2016 sa vo výstavných priestoroch Kultúrneho domu v Staškove konala výstava Biblií.

DSC 0693DSC 0599

Výstava, ktorá má vyše 200 exponátov ponúkla návštevníkom nazrieť na ozajstné skvosty umenia, vystavený bol aj viac ako dvesto rokov starý fragment zvitku Tóry napísaný na zvieracej koži, jedným z najstarších exponátov bola Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku Vulgáty. Unikátom bola Biblia z roku 2008, vydaná v USA v počte len 3 kusov - každá zo 66 kánonických kníh Biblie je v nej predstavená v inom jazyku /teda 66 jazykov/. Zaujímavou bola aj tzv. Biblia do nepohody - z nepriepustného papiera - ponorená v akváriu. Unikátom výstavyje aj Biblia vo formáte mp3, ktorá obsahuje nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin english - v domorodom jazyku na ostrove Papua-Nová Guinea. Najmenšiu bola Biblia v rozmere 3 x 4 cm v anglickom jazyku. Tieto a mnohé iné zaujímavosti predstavil návštevníkom a žiakom lektor výstavy pán Milan Šurman. V rámci výstavy sa uskutočnili aj dve prednášky na témy - Tajomstvo dávnych zvitkov  a Jedinečnosť Biblie - knihy kníh.

F O T O G A L É R I A

DSC 0613DSC 0666