TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0583

 Dňa 17. 03. 2016 sa v Spoločenskej sále Obecného úradu v Staškove stretli držitelia zlatých, strieborných a bronzových Jánskeho plakiet, ktorí boli ocenení v rokoch 2014-2015.

Milým slovom ich privítal starosta obce Ing. Ladislav Šimčisko, ktorý im vo svojom príhovore poďakoval

za ich ochotu a šľachetnosť. Prítomní sa podpísali do Pamätnej knihy obce a starosta im odovzdal vecný dar. Nasledne sa mohli pohostiť na pripravenom občerstvení.

F O T O G A L É R I A

Bezpríspevkoví darcovia krvi ocenení v roku 2015:

Držitelia zlatej Jánskeho plakety:

Pavol Bačgoň

Milan Mroček

František Vojár

 

Držiteľ striebornej Jánskeho plakety:

Igor Grečmal

 

Držiteľ bronzovej Jánskeho plakety:

Pavol Jurica

 

Bezpríspevkoví darcovia krvi ocenení v roku 2014:

Držitelia striebornej Jánskeho plakety:

Jozef Oškrobaný

Alena Štrkáňová


Držitelia bronzovej Jánskeho plakety:

Bc. Martina Laufíková

Stanislav Vyšinský