TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam Obec Staškov ponúka nebytové priestory za účelom zriadenia detskej ambulancie. Do 31. 12. 2015 priestory slúžili ako spádová detská ambulancia pre obce Staškov, Olešná a Podvysoká. Obec nebude účtovať nájom po dobu 3 rokov a prípadnú rekonštrukciu zrealizuje na vlastné náklady. Pre personál sú k dispozícii obecné nájomné byty. Kontakt: 0905 863 031 – starosta obce