TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0607Aj v tomto roku sa v Staškove, v Reštaurácii pod OÚ konal Obecný ples.

DSC 0650DSC 0620

V úvode všetkých hostí privítal, v mene pána starostu, poslanec Peter Fuček. Po jeho príhovore zaspieval sólista Andrej Vancel spolu s klaviristokou, študentkou Petrou Pieseckou. Úvodný tanec patril romantickému valčíku, v podaní Eriky Kaduchovej zo skupiny SYSTEM TWO. Nechýbalo dobré jedlo, rozmanité ceny tomboly a výborná nálada, ku ktorej medzi tanečnými kolami v neskorších večerných hodinách zahrali a zaspievali aj Bratia Kristekovci. A tancovalo sa až do rána...

F O T O G A L É R I A