TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborŽilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že zdravotná starostlivoť pre pacientov zo zdravotného obvodu poskytovateľa zdravotnej statostlivosti  v odbore pediatria MUDr. Přemysla Pecha je od 01. 01. 2016 zabezpečená na ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

Pacienti s priezviskom začínajúcim na: písmeno A - N (vrátane)

spoločnosť J.B.V., s.r.o. - MUDr. Janka Budayová, Raková 199, 023 51 Raková

telef. kontakt: 041/ 43 41 069

 

Pacienti s priezviskom začínajúcim na: písmeno O - Ž

spoločnosť MUDr. Margita Orságová, s.r.o. - MUDr. Margita Orságová, Paláriková 2678,

022 01  Čadca, telef. kontakt: 041/43 31 027

 

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

Zdravotná dokumentácia sa nachádza na uvedených ambulanciách.

 

MUDr. Anna Smiešková

lekár samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj

Odbor zdravotníctva:

Bc. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/ 50 32 323

Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt: 041/50 32 118

pdfOZNÁMENIE