TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborSrdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie prístupovej cesty k rodnému domu Jozefa Kronera dňa 30.09.2015 o 10.00 hod.

pdfPozvánka76.39 KB

Bez názvu

 

Názov projektu: "Cesta nás tam dovedie" Kód projektu: 22420120021

Projekt bol zrealizovaný v spolupráci s obcou Komorní Lhotka /CZ/ z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja. Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia

Oblasť podpory : 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia