TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0089Krásne životné jubileum, 60 rokov spoločného života si v mesiaci jún pripomínajú aj pán Ladislav Jurga s manželkou Máriou Jurgovou.

DSC 0091

Pri tejto príležitosti ich navštívil starosta obce, Ing. Ladislav Šimčisko, zablahoželal im a odovzdal malú pozornosť. Návštevu milo prijali a podpísali sa do Pamätnej knihy obce a zaspomínali.  Do ďalších rokov života im prajeme všetko dobré, veľa zdravia, lásky a šťastia...

 

F O T O G A L É R I A