TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa vyplýva povinnosť vykonávať kontrolu a čistenie komínovch telies.

V našej obci bude firma Jozef Cvikel uskutočňovať kontrolu a čistenie komínových telies. Pokiaľ by ste mali záujem, môžete využiť služby tejto firmy.