TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

3Dňa 14. apríla 2015 v zasadacej sále Radnice mesta Žilina uskutočnil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Ministerstvo obrany SR SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE K 70. VÝROČIU OSLOBODENIA.

12

Účastníkom boja proti fašizmu za slobodu národa bolo odovzdané ocenenie - medaila. Za našu obec toto ocenenie získal pán Pavol Smreček, za ktorého cenu prebrala jeho dcéra pani Irenka Smrečková.