TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

V sobotu, 28. marca 2015 sa v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove uskutočnilo kultúrne podujatie - divadelné popoludnie s názvom "Kronerove narodeniny".

Podujatie sa konalo v rámci spomienky na nedožité 91. narodeniny nášho rodáka, známeho herca Jozefa Kronera. Zároveň bolo záverečným podujatím, ktoré sa konalo v rámci projektu „Po Kronerovej ceste", v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Divadelné popoludnie otvorili ochotníci z domáceho divadelného súboru Staškovan. S ukážkou z hry Martina Kukučína – Rysavá jalovica, v ktorej nezabudnuteľne stvárnil postavu Adama Krta náš rodák, milo prekvapili a pobavili publikum. Ukážku spracovala a režijne viedla Mgr. Jozefína Poláčiková.

Keď sa opona zatiahla, všetkých prítomných hostí a priateľov divadla privítala Majka Šupolová, ktorá program konferovala. Slovo odovzdala starostovi obce, pánovi Ing. Ladislavovi Šimčiskovi a rovnako k slovu vyzvala i starostu partnerskej obce pána Ing. Emila Korduliaka. V krátkom príhovore priblížila konferencierka prítomným priebeh a náklady rekonštrukcie v priestoroch kinosály, na ktoré obec v rámci spomínaného projektu získala finančnú dotáciu od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Popoludnie spestrila pásmom piesní FS Staškovanka, a po ich vystúpení sa prítomným už druhýkrát predstavili členovia DS Chaos, opäť s výbornou komédiou, ktorú napísali Ray a Michael Cooney: „Tři bratři v nesnázích...aneb je to v pytli." Pod režijným vedením pána Josefa Rýdla predviedli herci úžasné výkony, a diváci si z predstavenia mohli odniesť neskutočný zážitok.

Po skončení divadelného predstavenia sa prítomní mohli presunúť do výstavných priestorov obecného úradu, kde je nainštalovaná výstava literárno – výtvarných prác s názvom „Kroner mojimi očami 2". Výstavu organizovalo Centrum voľného času v Staškove a bola doplnená o fotografie z divadelnej prehliadky vo Valašskej Bytřici.

 Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na priebehu podujatia patrí srdečná vďaka!

 

F O T O G A L É R I A

unnamed