TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 1437

Dňa 13. marca 2015 Obecný úrad v Staškove navštívili spolu s pani učiteľkami žiačikovia zo ZŠ Staškov.

Druháčikov milo privítal pán starosta, Ing. Ladislav Šimčisko a porozprával im o svojej práci a o obecnom úrade. Detičky mu kládli otázky, na ktoré im s úsmevom odpovedal. Následne prechádzali jednotlivými kanceláriami, kde im pracovníčky OÚ porozprávali o svojich pracovných náplniach, ukázali im pamätnú knihu, kroniku a iné zaujímavé veci. Detičky si odniesli na pamiatku malú pozornosť.