TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 058431. 12. 2014, posledný deň v starom roku, sa v našej obci konalo silvestrovské stretnutie.

Pred Obecným úradom v Staškove sa stretli naši občania v dobrej nálade. Privítal ich a do nastávajúceho roku 2015 im poprial všetko dobré pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko. Po jeho príhovore sa slova ujala domáca FS Staškovanka. Nechýbal výborný punč a horúci čaj. Program bol ukončený farebným ohňostrojom.

Vážení občania, v novom roku 2015 Vám želáme veľa úspechov, zdravia, šťastia a pohody.

F O T O G A L É R I A

DSC 0679