TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

ucta k starsim 5Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 19. októbra 2014 konal v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove koncert hudobnej skupiny KORTINA, známej z televízie Šláger.

Poobedie venované starším a jubilantom začalo krásnymi slovami, ktoré predniesli prítomným Nikolka Kicošová a Nikolasko Hejčík,  ktorí navštevujú krúžok fungujúci v rámci Centra voľného času, pod vedením Mgr. Jozefíny Poláčikovej. Program uvádzal Lacko Maslík, ktorý privítal všetkých prítomných a prenechal slovo pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Šimčiskovi. Po úvodných slovách nasledovalo premietnutie dokumentu Staré časy - nové pohľady. Program uzatvorilo vystúpenie hudobnej skupiny KORTINA. Členovia skupiny svojim spevom a hrou vniesli medzi prítomných úsmev a pohodu. Program tak pokračoval vo výbornej atmosfére.

Po skončení programu v kinosále KD, sa prítomní premiestnili do výstavných priestorov, kde si mohli pozrieť pokračujúcu výstavu fotografií  "Staré časy - nové pohľady", a kde pre nich bolo pripravené občerstvenie v podobe výborných koláčikov a vínka. Pre tohtoročných jubilantov bolo pripravené stretnutie v Reštaurácii pod obecným úradom. Zúčastneným poprial pán starosta všetko najlepšie. Po jeho príhovore sa podpísali do pamätnej knihy, dostali kvietok a posadali si k slávnostným stolom. Výstavu a stretnutie s jubilantmi sprevádzala FS Staškovanka. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na programe patrí veľká vďaka. A staškovským jubilantom prajeme ešte raz len to najlepšie...

F O T O G A L É R I A

ucta k starsim 7ucta k starsim 17