TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

sobota 13.9.2014 144Každá dedinka či mesto píše svoju históriu desaťročia, storočia a možno aj dlhšie obdobie. Tento rok sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Staškov.

Oslavy výročia sa uskutočnili v dňoch 13. a 14. septembra 2014.

V sobotu, 13. septembra, sa uskutočnila za krásneho slnečného počasia slávnostná svätá omša v novovybudovanej kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni a bola spojená s jej požehnaním. Slávnostnú svätú omšu vysluhovali Mons. Anton Galus a Mgr. Štefan Bukovan, a bohoslužba mala krásnu účasť. Po svätej omši sa všetci hostia a účastníci mohli presunúť do Kultúrneho domu Jozefa Kronera v Staškove, kde sa začal nádherný kultúrny program v réžii pani Mgr. Jozefíny Poláčikovej. Program uvádzala Mgr. Katarína Borisová z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Hneď v úvode bol premietaný dokument "Staré časy - nové pohľady", ktorý bol natočený pri tejto príležitosti.

Do života bola uvedená prvá MONOGRAFIA OBCE STAŠKOV - uvedená bola pánom Pavlom Smrečkom (bývalým kostolníkom) za prítomnosti pána starostu Ing. Ladislava Šimčiska a všetkých prítomných autorov a spolutvorcov knihy o našej domovine. V rámci programu vystúpila FS Staškovanka, operná speváčka Elena Holíčková, recitátor a spevák Andrej Vancel a na husliach zahrali súrodenci Paulínka a Janko Belkovci. Na záver sa predstavil DS Staškovan s ukážkou z divadelnej hry Kubo. Po skončení programu bola vo výstavných priestoroch otvorená výstava fotografií s názvom „Staré časy – nové pohľady". Na záver večera si na svoje prišli všetci účastníci, zvlášť tí mladší, ktorých neodradil ani dážď na koncerte kapely Smola a Hrušky, ktorý sa uskutočnil v priestoroch pred obecným úradom.

Program osláv v nedeľu, 14. septembra 2014, sa začal slávnostným sprievodom od obecného úradu ku kostolu, do ktorého sa zapojili členovia jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci. Následne bola v kostole Navštívenia Panny Márie vysluhovaná slávnostná svätá omša, ktorej sa zúčastnili aj účastníci sprievodu.


Nedeľa rovnako priniesla pestrý kultúrny program. Začal sa príchodom zakladateľa obce „Stašeka", ktorý odovzdal následne slovo a „bakuľu" ako znak richtárstva súčasnému pánovi starostovi Ing. Ladislavovi Šimčiskovi. Ďalej mu odovzdal slávnostnú listinu a kľúč od dverí, ktorými otvorí dni a roky šťastnej budúcnosti tejto obce. Prítomným sa prihovorili aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a starosta Valašskej Bystřice Ing. Miroslav Martinek. Po privítaní všetkých vážených hostí a prítomných sa so svojím vystúpením predstavili deti z MŠ Staškov, rovnako deti zo ZŠ Staškov. Program spestrili spevom a hrou na hudobných nástrojoch (cimbale a husliach) pani Mgr. Jarmila Badžgoňová a Denisa Gomolová. Program pokračoval vystúpením detského folklórneho súboru pri CVČ Staškovienka. Mladí budúci divadelníci pobavili divákov výbornou scénkou „Babky - demokratky". Nechýbali staškovské mažoretky, staškovskí heligonkári. Svojou návštevou nás poctili a príjemne prekvapili mohutným a nádherným spevom členovia FS z Maríkovej. Program uzavrela svojím spevom domáca FS Staškovanka. Celý program sa uskutočnil v priestoroch pred obecným úradom, kde na záver vystúpila hudobná skupina Progres. Počas dňa nechýbalo ani občerstvenie v podobe teplého guláša, ktorý pre účastníkov pripravili členovia PZ Polom. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách, programe a priebehu celého podujatia, patrí veľká vďaka.

 Dedinke Staškov prajeme ešte veľa pokojných a prekvitajúcich desaťročí, storočí...

kaplnka 2014 24sobota 13.9.2014 139

FOTOGALÉRIA 1                       FOTOGALÉRIA 2                      FOTOGALÉRIA 3

 

Oslavy boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Žilinského samosprávneho kraja a Organizácie cestovného ruchu KYSUCE.

 

logologo a ministerstvo4zsk horizont color1