TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

ds chaos 29 V sobotu, 12. júla 2014,  Kultúrny dom Jozefa Kronera v Staškove, za hudobného sprievodu FS Staškovanky, privítal už štvrtýkrát hostí a priateľov divadla.

Divadelnú prehliadku, ktorá sa konala v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká  republika v projekte pod  názvom "Po Kronerovej ceste", v dedinke zavŕšilo divadelné predstavenie DS CHAOS, z partnerskej obce Vaašská Bystřice, s hrou Pod praporem něžných dam. 

Hneď na úvod, v príhovore, pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko privítal všetkých prítomných hostí, oboznámil ich s prebehajúcim projektom a poprial všetkým krásny a ničím nerušený kultúrny zážitok. Slovo dostal  i zástupca partnerskej obce a prítomným sa prihovoril i pán Oldo Vaňous, syn Zuzany Vaňousovej - Kronerovej.  Po úvodnom slove sa otvorila opona a diváci privítali členov DS CHAOS, ktorí darovali prítomným úžasný zážitok. Divadelná hra mala obrovský úspech a bola odmenená srdečným potleskom. Sobota pred Kronerovým pohárom bola naplnená jedinečným kultúrnym zážitkom za čo členom DS CHAOS ďakujeme a  prajeme ešte veľa vydarených a úspešných vystúpení.

F O T O G A L É R I A

Bez názvu