TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

chodník JK 25

Obec Staškov vstúpila do projektu v rámci Programu cezhraničnej     spolupráce Slovenská republika - Česká republika.Podstatou projektu bolo vybudovanie turisticko-náučného chodníka, ktorý začína pri Obecnom úrade v Staškove a  pokračuje až po hranicu s obcou Horní Lomná.

Dňa 24. mája 2014 bol slávnostne otvorený nový Turisticko-náučný chodník Jozefa Kronera symbolickým prestrihnutím pásky pri vstupe na novovybudované detské ihrisko pri ZŠ v Staškove, ktoré je súčasťou chodníka. Otvorenia sa zúčastnili i hostia JUDr. Milan Rebroš, riaditeľ Okresného úradu v Čadci a Ing. Miroslav Mareček, riaditeľ Úradu práce v Čadci, ale aj občania z okolitých obcí. Tu bolo pre všetkých prítomných pripravené občerstvenie, program sprevádzala FS Staškovanka, zúčastnení získali brožúru s mapou chodníka a odznak z otvorenia chodníka.

Potom sa všetci nadšenci turistiky postupne presúvali k jednotlivým bodom chodníka trasou od detského ihriska cez lávku k stanici, okolo Kronerovho domu, do Uhrového potoka na Vrchmosty, cez Lazy do Mravcov až ku kaplnke v Jelitove, kde bolo pripravené občerstvenie a dlhšia chvíľka na odpočinok. Vytrvalci pokračovali smerom za Bahanu, na Backovu, zastavili sa pri novonadkrytom záchyte prameňa na Zimnej vode a odtiaľ úspešne až ku konečnému cieľu -  kaplnke Klin. Na konci cesty všetkých čakalo výborné občerstvenie, chutné klobásy, ktoré si všetci opiekli, s výbornou náladou, spoločne pri ohni v blízkosti kaplnky. Tí, ktorí prišli až do cieľa získali za úspešný výstup druhý odznak za absolvovanie celej trasy.

Trasa chodníka je označená značkami, smerovými tabuľami a informačnými tabuľami, vďaka ktorým všetci úspešne dorazili až do cieľa s nádherným pocitom, že zvládli 16 km chôdze, a že slniečko sa celý čas na všetkých usmievalo. 

pdfMapa chodníka919.17 KB

 F O T O G A L É R I A

loga