TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

deň matiek 179

"V jednom malom slove skrytá, všetka možná neha sveta. Mama, ty máš krásne meno."

Mesiac máj v našej obci patrí mnohým udalostiam, jednou z prvých krásnych je aj Deň matiek. Dňa  11. 05. 2014 sa v kinosále kultúrneho domu Jozefa Kronera rozozvučali tie najkrajšie tóny vďaky  venované  práve našim mamičkám. Slávnostný program sa začal o 14. 00 hodine, keď sa uzavreli  dvere plnej kinosály a zazneli slová básne, a privítanie všetkých prítomných. Milými slovami sa mamičkám prihovoril aj pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko, a tým oficiálne zahájil program venovaný našim najdrahším. Srdcia mamičiek prišli zahriať malí i veľkí.

So svojím pásmom sa predstavili detičky z MŠ v Staškove a prváčikovia zo ZŠ v Staškove. Tanečné topánky a nové choreografie našich mažoretiek roztancovali pódium. S piesňou pre mamičky sa predstavil spevokol UNICO, a so svojimi piesňami nechýbala ani naša folkórna skupina Staškovanka, odzneli tóny heligoniek... Na záver prišlo originálne prekvapenie, ktoré si rovnako pripravila FS Staškovanka, a so  svojím vystúpením bola zlatým klincom programu. Všetci účinkujúci boli odmenení obrovským potleskom za radosť a úsmev, ktoré vniesli medzi prítomných. Pre mamičky čakalo vo výstavných priestoroch sladké občerstvenie, kvietky a perníčky, ktoré si pripravili deti z CVČ v Staškove.

 F O T O G A L É R I A