TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Darcovia krvi 2014 37Darovaním svojej krvi prispeli k záchrane životov bez toho, aby za to očakávali odmenu...

9. apríla 2014 usporiadala obec Staškov stretnutie držteľov Jánskeho plakiet za rok 2013. Zúčastneným sa so svojim krátkym programom predstavili pod vedením p. Krištofíkovej deti z FS Staškovienka, krúžok pri CVČ. Po príhovore pána starostu sa zapísali do Pamätnej knihy obce, obdržali Pamätný list a malú pozornosť. Za ich šľachetný čin im patrí obrovská vďaka.

 F O T O G A L É R I A