TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení občania,

prosíme Vás, aby ste si v prípade akejkoľvek zmeny (t.j.predaja majetku, kúpy majetku, zdedenia majetku, nadobudnutia majetku darom, zámeny majetku ) splnili svoju daňovú povinnosť a do 31.1. 2023 predložili nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Taktiež pokiaľ Vaše stavebné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v roku 2022, prosíme, aby ste predmetné parcely uvedené v stavebnom rozhodnutí priznali v daňovom priznaní ako stavebné parcely.

Ďalej v prípade chovu  psov, vypísať evidenčný list chovateľa psa ( platí pre psov starších ako 6 mesiacov a ak pes ešte nie je v evidencii psov obce Staškov) , v prípade úhynu psa taktiež vypísať evidenčnú kartu odhlásenia psa z evidencie.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte prosím linku 041/430 27 25.

Ďakujeme, že si plníte svoje povinnosti.

pdfPriznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje5.38 MB

pdfEvidenčný list chovateľa psa75.16 KB