TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznamDňa 12.03.2014 bola obnovená činnosť našej obecnej knižnice. Obecná knižnica je premiestnená do nových priestorov do bývalej školskej jedálne pri kostole na prvé poschodie.Knižnica bude otvorená vždy v stredu v čase od 13.00 do 16.00 hodiny. 

Všetci čitatelia, ktorí majú vypožičané knihy z knižnice a vrátia ich do konca mesiaca marec, budú mať odpustený poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty. 

Tešíme sa na všetkých staškovských čitateľov!