TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Neporiadok okolo KysuceVážení občania, žiadame Vás o pomoc pri odhaľovaní nezodpovedných jedincov, ktorí neustále zamorujú priestor okolo Kysuce rôznym odpadom. V

prípade, ak budete svedkom takéhoto jednania, nahláste to na obecný úrad pani Veselovskej (t.č. 0910/919 439), alebo starostovi obce p. Ing. Ladislavovi Šimčiskovi (0905/863 031).

Dňa 09.12.2013 nám pribudla pri Kysuci takáto "ozdoba" - nepotrebné náhradné auto-diely