TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Put do Jelitova 08aDňa 28.07.2013 sa konala už tradičná, každoročná púť do Kaplnky sv. Anny v miestnej časti Jelitov. Zraz pútnikov a miestneho hasičského zboru bol o 9.15 pri farnosti v Staškove.

Pútnikom prialo vynikajúce slnečné počasie o čom svedčí aj hojná účasť na sv. omši v Jelitove.

F o t o g a l é r i a