TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Kronerov pohar sobotaaAko každý rok ani tento nebol výnimkou sa v našej obci v dňoch 13. a 14.07.2013 uskutočnili už tradične Kronerove dni.

V tomto roku sa Kronerov pohár a jeho sprievodné podujatia stali súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Staškov a poľskou Gminou Istebna.

V sobotu o 15.00 hodine sa uskutočnila pri rodnom dome J. Kronera spomienka na institnú maliarku - sestru Jozefa Kronera - pani Zuzanu Vaňousovú pod názvom "Návraty pod Grapu". Prítomní boli: rodina Vaňousova, herečka-pani Zuzka Kronerová s manželom a ich rodinným priateľom Charlesom a iní vzácni hostia. Sprievodné podujatia Kronerovho pohára pokračovali v zaplnenom hľadisku kultúrneho domu J. Kronera, kde sme si mohli pozrieť dokumentárny film o živote a tvorbe pani Vaňousovej. Divadelný súbor Staškovan v réžii Petra Kozáka  a Mgr. Jozefíny Poláčikovej predviedol divákom premiéru komédie v dvoch častiach S brokovnicou na manžela od Petra Kršňáka. Po vzhliadnutí komédie sme si mohli v zrekonštruovanom vestibule OÚ pozrieť výstavu fotografií z filmu Obchod na korze, výstavu fotografií z futbalového turnaja O pohár Jozefa Kronera od autorov Pavla Rebroša a Ladislava Paštrnáka. Výstava bola doplnená i výstavou sôch a plastík pána Stana Mikovčáka. Sobotňajšie podujatia pokračovali v areáli futbalového štadióna tanečnou zábavou, kde vyhrávala skutpina TWO so speváčkou Erikou Kaduchovou a vystúpením známeho speváka Roba Kazíka.

V nedeľu 14. júla 2013 sa uskutočnil 42. ročník futbalového turnaja O putovný pohár národného umelca Jozefa Kranera. O 9.00 hodine turnaj zahájili FS Staškovanka, Staškovské mažoretky a slávnostný výkop, ktorým sa začal ten pravý futbalový bol. Turnaja sa zúčastnili družstvá Čadce, Rakovej, Istebnej a domácej Slávie Staškov. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo FK Čadca. Ani tento rok nechýbal pestrý ohňostroj, ktorý o 22.00 hodine zavŕšil kultúrno-športový víkend. Po ňom sa prítomní mohli zabaviť na tanečnej zábave.  

F o t o g a l é r i a