TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Obchod na korze 09aV rámci projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Staškov a poľskou Gminou Istebna s názvom "Nadväzujeme na úspešnú slovensko-poľskú spoluprácu Kroner-Kaminska" sa v našej obci dňa 06.07.2013 o 21.00 hodine premietal oskarový film Obchod na korze v priestore pri rodnom dome Jozefa Kronera.