TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

den matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrila našim mamám. Byť mamou je to najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

Preto sa našim mamičkám a babičkám 12.mája 2013 prišli poďakovať ich detičky  kyticou básní, piesní a tančekov. Nechýbala   ani   naša   folklórna   skupina    STAŠKOVANKA,  ktorá sa nám predviedla i  v netradičnom  športovom prevedení.  Našim  mamičkám prišli  zaspievať a zahrať deti z novozaloženého detského folklórneho súboru STAŠKOVIENKA, ktorý bol založený v rámci projektu "FOLKLÓRNE DEDIČSTVO STAŠKOVA", financovaného nadáciou SPP. Zatancovať a rozveseliť naše mamičky prišli aj tri skupiny mažoretiek. Na záver programu zaznela pieseň v sprievode gitary venovaná tým najdrahším a najláskavejším stvoreniam, ktorými ste vy, naše MAMIČKY.  Pri  odchode  zo  sály sa  naše mamičky  mohli  ponúknuť malým občerstvením a  potešiť sa  z darčekov, ktoré pre nich pripravili deti zo ZŠ a CVČ v Staškove.

F o t o g a l é r i a