TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Dňa 24. apríla 2013 sa o 15.00 hodine v sobášnej miestnosti obecného úradu uskutočnilo stretnutie držiteľov zlatých Jánskeho plakiet. 

Týmto stretnutím chcela obec poďakovať tým, ktorí nezištne darovali to najcennejšie bez ohľadu, aby za to očakávali nejakú odmenu. 


F o t o g a l é r i a