TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor Obec Staškov spoločne s poľskou obcou Istebna začala implementovať projekt s názvom "Nadväzujeme na úspešnú slovensko - poľskú spoluprácu: Kroner - Kamińska", PL-SK/ZA/IPP/III/008, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, Fond mikroprojektov.