TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Snimek 025

M a m a je slovo, ktoré v sebe skrýva čarokrásu, duchaplnosť, pokoj a istotu zároveň.

Ani tento rok nebol výnimkou, aby sme si neuctili krásny sviatok, ku ktorým DEŇ MATIEK určite patrí. Svojím milým programom nás potešili detičky z Materskej školy a Základnej školy, mažoretky, mladí no i skúsení divadelníci, speváci. Samozrejme, že nechýbala naša Folklórna skupina Staškovanka, ktorá už tradične spríjemňuje tento slávnostný deň.

Pre naše mamičky boli pripravené malé darčeky, ktoré im vyrobili deti zo záujmových krúžkov z CVČ a kvety. Tradične bolo pripravené i malé občerstenie v podobe koláčikov a vínka.
Pri príležitosti DŇA MATIEK bola usporiadaná výstava výtvarníčky p. Ing. Janky Ratkošovej, ktorú sme mohli obdivovať v priestoroch vestibulu obecného úradu.

Fotogaléria