TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Dňa 10.03.2012 sa uskutočnili voľby do NRSR.

V Obci Staškov boli vytvorené dve volebné okrskové komisie:

001 - (Centrum, Vyšný koniec, Jelitov, Za Bahanou, Polgrúň)
002 - (Nižný koniec, Lazy, U Belkov)

Na voľbách sa zúčastnilo 65,52% obyvateľov Obce Staškov.

Odpis zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania