TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Podľa §24 ods.16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí v prvom polroku 2012 funkčné obdobie rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Staškov.                                                                                 Výzva na voľbu členov do rád škôl