TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborObec Staškov vyzýva všetky zložky, ktoré chcú požiadať o poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2011 na podateľni Obecného úradu v Staškove.

Tlačivo na žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie

Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného príspevku v roku 2011 v termíne do 16.12.2011 na podateľni Obecného úradu v Staškove - tlačivo na vyúčtovanie poskytnutej dotácie