TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Uvítanie deti23028

Narodenie dieťaťa je najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež významnou udalosťou pre obec. V našej obci sa v stredu 26. apríla 2023 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života.

Pozvanie na toto výnimočné podujatie prijalo  12 detičiek s rodičmi, a tak sa sobášna sála nášho obecného úradu zaplnila „džavotom“ malých detí – nových občanov našej obce.  V úvode prišli žiaci základnej školy, a spestrili toto milé podujatie krásnymi básňami tematicky venovanými práve danej udalosti. Potom náš pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko  privítal všetkých prítomných rodičov a ich detičky. Zaželal im zdravie, šťastný život, ako novým hrdým občanom našej obce. Mamičky sa podpísali do pamätnej knihy, obdržali od pána starostu malý darček a  pamätný list, ktorý im túto výnimočnú udalosť bude pripomínať.

Na záver sa na pamiatku  všetci prítomní spoločne odfotili. 

Našim malým spoluobčanom prajeme šťastný a radostný život.

Fotografie : https://www.staskov.sk/sk/fotogaleria/2062-uvitanie-deti-do-zivota-2023