TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

dom JKObec Staškov je na svojho rodáka hrdá a za posledné obdobie vynaložila potrebné úsilie na to, aby to dokázala.

dom JK 33dom JK 97dom JK 04

A tak sa 19. novembra v rámci podujatia pod názvom Korene nespretŕhaš mohol otvoriť zrekonštruovaný rodný dom Jozefa Kronera a v ňom zriadená pamätná izba. Slávnosť začala o 15.10  hod. príchodom dobového motorového vozňa k strážnemu domčeku spolu s hosťami. Tam ich čakali a privítali stovky nielen Staškovanov. K prítomným sa prihovoril i minister kultúry SR Daniel Krajcer. Do Staškova prišli Ľudovít a Mária Kronerovci so štyrmi detičkami, tu sa im narodilo ďalších päť detí. Jednou z nich a poslednou žijúcou je Zuzana Vaňousová-Kronerová.

Preto symbolicky otvorila domček ona spolu s dcérou Jozefa Kronera herečkou Zuzanou Kronerovou. Keďže Jozef Kroner bol i vášnivým rybárom, prestrihla sa nie páska, ale rybárske lanko.  Nato si mohli návštevníci prezrieť interiér domu a pamätnú izbu.  Slávnosť pokračovala vernisážou vynikajúceho slovenského fotografa Jaroslava Veličku, člena Spolku rodákov Jozefa Kronera. Vo foyer staškovského kultúrneho domu sa tak nachádza expozícia výberu z jeho tvorby s dôrazom na Staškov a Kysuce. O 17.00 sme v podaní Slovenského komorného divadla mohli vidieť divadelné predstavenie August na konci Ameriky v hlavnej úlohe so Zuzkou Kronerovou.

Predstavenie bolo súčasťou 12. ročníka odovzdávania Ceny Jozefa Kronera, po prvý krát v Staškove, rodisku herca. Tento rok boli ocenení za celoživotné dielo herečka Zdenka Grúberová a za najpozoruhodnejší počin v oblasti divadelného, filmového, rozhlasového a dabingového umenia Zuzana Kronerová práve za úlohu Violet v predstavenej divadelnej hre. Ocenenie prevzali z rúk predsedu Spoločnosti Jozefa Kronera prof. Jozefa Leikerta. 

V prípade záujmu o prehliadku rodného domu Jozefa Kronera a pamätnej izby, kontaktujte pracovníčky Centra voľného času, Staškov 588 na telefónnych číslach:

Mgr. Zuzana Haluščáková 0948 326 611
Bc. Jana Tahotná 0910 901 390