TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

Štatistický úrad

V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR

poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 

Všetky informácie a názory, ktoré budú v rámci tohto zisťovania poskytnuté, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

pdfZisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu103.95 KB