TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam plánované  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa  24.02. 2023 (t. j. piatok) o  09:00 hod. v sobášnej  miestnosti Obecného úradu Staškov.

pdfPozvánka61.36 KB