TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Obec Staškov oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa budú vyberať až od 01.februára 2023.

Ďakujeme za pochopenie