TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Dňa 31.12.2022 sa o 16.00 hod. konala ĎAKOVNÁ SV. OMŠA v našom farskom kostole. Po jej skončení sme sa všetci spoločne stretli pred obecným úradom, kde sa nám milými slovami prihovorili náš pán starosta     Ing. Ladislav Šimčisko spolu s našim velebným pánom PhDr. Jozefom Šamajom.

Do prichádzajúceho roku 2023 nám zaželali veľa, veľa zdravia, síl, Božieho požehnania, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote. Po ich slovách nasledovalo občerstvenie, ktoré bolo pre nás všetkých pripravené – či už to bola výborná kapustnica, silvestrovský punč, chutné koláčiky.

Záver nášho spoločného stretnutia ukončil už tradičný pestrý ohňostroj.  

Fotografie: https://www.staskov.sk/sk/fotogaleria/1999-silvester-2022