TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

received 820762635900796

Žiadame občanov, aby kontajnery určené k separovanému odpadu, ktoré sa nachádzajú v našej obci, používali výlučne len na určený triedený odpad.

Bežne sa v nich nachádza nevytriedený odpad, ktorý patrí do komunálneho odpadu, teda do popolnice. Takýmto konaním dochádza k problému s odvozom a odpad končí ako nevytriedený a teda spoplatnený. 

Pri Obecnom úrade za poštou, je odpad bežne odkladaný aj popri kontajneroch, čo má za následok nepríjemný zápach a v neposlednom rade aj zlý estetický dojem okolia bytových domov.

Ak sa bude situácia s neporiadkom pri kontajneroch opakovať, budeme nútení sa vrátiť k starému systému odvozu separovaného odpadu – triedenie do plastových vriec. Kontajnery budú musieť byť zrušené, nakoľko neplnia účel ich použitia.