TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

IMG 1017

Dňa 26.10.2022 sa konalo posledné zasadanie obecného zastupiteľstva obce Staškov vo volebnom období        2018-2022. 

Počas tohto obdobia bolo v obci  úspešne zrealizované množstvo projektov a činností, za čo patrí veľká vďaka všetkým členom obecného zastupiteľstva, ktorí sa svojou aktívnou prácou podieľali na zveľadení našej obce. Odchádzajúcim členom ďakujeme za ich vykonanú prácu a želáme im veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.