TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

received 434311692104550

Základná organizácia záhradkárov v Staškove usporiadala v dňoch 2. a 3. 10. 2022 obecnú výstavu ovocia a zeleniny v priestoroch vestibulu v Dome kultúry Jozefa Krónera.

Zahájenie výstavy započalo Svätou omšou v kostole Navštívenia Panny Márie – poďakovaním za úrodu. Pán farár vo Svätej omši vyzdvihol dary, ktoré boli súčasťou bohoslužby. Po skončení Svätej omše bola otvorená samotná výstava za účasti pána starostu obce a pána farára. Obidvaja poukázali na to, že aj na Staškove sa dajú dopestovať krásne jablká, hrušky, slivky a veľmi pekná zelenina.

Vedenie záhradkárov by chcelo touto cestou poďakovať farskému a obecnému úradu za ústretovosť a propagáciu záhradkárstva v našej obci. Bez nezištnej pomoci obecného úradu by bolo veľmi ťažké zorganizovať takúto prehliadku darov zeme a zároveň chceme poďakovať všetkým občanom a záhradkárom, že svoju úrodu prezentovali na našej výstave. Ruku k dielu priložila  Materská škola a Základná škola prezentáciou svojej výtvarnej a umeleckej tvorby a obohatili výstavu.

Výbor ZO ZSS v Staškove

Fotografie: https://www.staskov.sk/sk/fotogaleria/1950-vystava-ovocia-a-zeleniny-v-staskove-2