TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

100 rokov divadla20031

Uplynulo 100 rokov od odohratia prvého divadelného predstavenia staškovskými ochotníkmi.

Je to čas, úctyhodné obdobie, kedy sa patrí poďakovať a vzdať hold tým, ktorí toto divadelné umenie začali, vzdať vďaku tým, ktorí túto divadelnú káru dotiahli až do dnešných dní.

Pred 100 rokmi bolo staškovskými ochotníkmi odohraté prvé divadelné predstavenie v hostinci „U Moľaného“. A v tom istom roku boli odohraté ešte dve divadelné predstavenia. Obec Staškov sa preto rozhodla zorganizovať dňa  17.09.2022 (sobota) o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Jozefa Kronera v Staškove slávnostné podujatie s názvom 100 rokov ochotníckeho divadla v Staškove.  

Stretli  sa všetci žijúci bývalí i súčasní herci, režiséri, technici, šepkári, pracovníci kultúry nielen z našej obce, ale i z okresu, aby si spoločne zaspomínali na rôzne divadelné súťaže, predstavenia a zážitky, s ktorými sa stretávali pri nácvikoch a divadelných predstaveniach. Stretnutie bolo žičlivé, milé, úprimné a celá atmosféra sa niesla v nádhernom duchu spomínania i na tých, ktorí nás reprezentovali, ale už nie sú medzi nami. Bol to večer spomínania, ale i radosti a prianí do budúcich rokov.

Fotografie: https://www.staskov.sk/sk/fotogaleria/1936-100-rokov-ochotnickeho-divadla-v-staskove

Film: 1922-2022 - 100 ROKOV Ochotníckeho divadla v Staškove :