TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

sevak Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov nehnuteľnosti k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu - výzva.