TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Na základe záverov zisťovania stavebno-technického stavu bolo rozhodnuté o OKAMŽITOM UZATVORENÍ oceľovej lávky.

Podľa stanoviska statika:  "Stav nosných prvkov lávky je havarijný. Poruchy sú na hranici deštrukcie, je potrebné okamžité uzatvorenie mosta. Odporúča sa objekt asanovať - jeho rekonštrukcia nie je rentabilná, nosná konštrukcia lávky bola navrhnutá z nevhodných prvkov."