TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

den matiek

.... druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Preto, milé mamy, za Vaše veľké srdcia, ktoré sú vždy plné lásky ĎAKUJEME...

Dňa 08. mája 2022 si pre svoje mamičky a babičky pripravili pásmo piesní, básní a milých prekvapení malí aj veľkí. Základná škola a Centrum voľného času pripravili krásny program, ktorý bol venovaný všetkým mamičkám. V programe sa predstavili detičky z materskej školy, žiaci základnej školy, mažoretky EDIT a členovia FS Staškovanka. Po skončení programu, ktorý sa niesol vo výbornej atmosfére sa mamičky a všetci prítomní mohli pohostiť na pripravenom občerstvení.