TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Obec Staškov pozýva všetkých priaznivcov  turistiky na turistický pochod po trase Turistického náučného chodníka Jozefa Kronera s cieľom KAPLNKA KLÍN. Stretneme sa 21. mája (sobota)  o 09.00 hod. pri Obecnom úrade v Staškove.