TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

daruj krv01Dňa 21. apríla 2022 sa uskutočnilo v našej obci Stretnutie darcov krvi, ktorí v období rokov

2019-2021 získali bronzovú, striebornú, zlatú, diamantovú Janského plaketu.

Spolu obdržali pozvanie 17 darcovia.

Starosta obce Staškov Ing. Ladislav Šimčisko  privítal všetkých pozvaných a prihovoril sa prítomným čestným darcom krvi s poďakovaním za ich ušľachtilosť, nezištnosť s akou darujú tú najvzácnejšiu tekutinu akou je krv.

Čestní darcovia sa podpísali do pamätnej knihy  a obdržali od obce Staškov malý darček ako poďakovanie za ich ušľachtilý čin akým je práve darovanie krvi.