TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Obec Staškov vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj majetku Obce Staškov - AVIA s plošinou