TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vyvesené dňa 06.04.2022

pdfOznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania - "Prístavba výrobnej haly JAP s.r.o. Staškov"448.84 KB