TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

odpad

Vážení občania

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude od 02.05.2022 – 06.05.2022 prebiehať zber veľkoobjemových  odpadov – čistiaci deň obce.

Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

Vyšný koniec – 02.05.2022 – 03.05.2022

Nižný koniec -  04.05.2022 – 05.05.2022
U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov – 06.05.2022

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov a prepráv. Za veľkoobjemový odpad sa považuje: chladničky, televízory, autobatérie, drevený a čalúnený nábytok, dvere, okná /bez skla/ matrace, periny, sanita, plechové rúry, tvrdé plasty napr: záhradné stoly a stoličky, prázdne vedrá a ďalšie.

Nepatrí:

nebezpečný odpad – nádoby s farbou a chemikáliami, farby, oleje, batérie, eternitová krytina, plasty, papier, sklo, pneumatiky, stavebný odpad, tehla, obklady, kusy polystyrénu, komunálny odpad!!!

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE DROBNÝ ODPAD VO VRECIACH SA NEVYVÁŽA!!!

Prosíme občanov, aby rešpektovali zoznam odpadu, ktorý spadá do veľkoobjemového zberu a podieľali sa na triedení odpadu. Triedením odpadu chránime životné prostredie a znižujeme náklady na likvidáciu odpadu.

 

ELEKTROODPAD/chladničky, mrazničky, pračky, televízory a iné/ môžete odovzdávať počas celého roka po tel. dohovore, na tel.: 0948 610 807, 0940 526 150