TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

 

oznam

pdfUznesenie vlády SR č.772 zo 14. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl.5 ods 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.